Menu Luk

Postorkestrets Historie

Den 2. august 1922 samledes en lille kreds af musikinteresserede postfolk i kælderen under Købmagergade’s postkontor. Man ville danne Københavns Postbudes Musikkorps, det vi i dag kender som Københavns Post-Orkester. Dette førte til, at man den 1. oktober 1922 stiftede KPM. Den 1 orkesterprøve blev afholdt den 2. oktober 1922.

Det lykkedes at stable en besætning på otte mand på benene, og denne beskedne begyndelse er blevet til det store orkester, vi har i dag.

Pengene var små dengang (et lån på 500 kr. klarede etableringen), men så var priserne til gengæld ikke store. Man erhvervede således den tids kendteste musiklærer, den iltre italiener hr. Galdi, for en pris af 35 kr. pr. måned.

Heldigvis havde et par af gutterne selv musikinstrumenter, men der måtte bud til musikhandler Gottfried, hvor man kunne få en brugt kornet for 20 kr. Efterhånden som der kom “skik” på orkestret, fulgte vore faglige organisationer orkestret med stor interesse, og en skønne dag turde man “gøre” en koncert på “Gimle”, og snart efter var de røde jakker med i gadebilledet, til børnehjælpsdage og når andre kaldte.

Utallige arrangementer har Københavns Post-Orkester “gået” i spidsen for, og i mange år kunne juleskibet fra Amerika ikke gå til kaj, uden at “posthornene” tog imod på landgangsbroen.

Postetaten opdagede også orkestret, og efterhånden var Københavns Post-Orkester en del af arrangementet, når et nyt posthus skulle indvies, eller der var posthusjubilæum m.m.

Københavns Post-Orkester har været på koncertrejser i udlandet, blandt andet i Tyskland, Italien, Norge, Sverige, Finland, Rusland og Holland hvor orkestret har givet koncerter.